Tribal Marketing – om stammefællesskaber og marketing

Marketing er betegnelsen for aktiviteter, der knytter sig til udbud af en vare eller en service på et marked. Til disse aktiviteter knytter sig markedsføring. For at denne bliver så effektiv som mulig, er én af de mest essentielle ting at afgrænse den gruppe af kunder, som varen eller servicen skal henvende sig til. Til at gøre dette, har det i mange årtier været en tradition at opdele – eller med andre ord at ”segmentere” – kundegrupper ved hjælp af klassiske segmenteringsmodeller. Inden for de seneste knap 20 år er der dog blevet gjort op med denne tankegang, da begrebet ”Tribal Marketing” er kommet ind i billedet. I dette indlæg kan du læse om, hvad Tribal Marketing er, ligesom du kan få inspiration til, hvordan du kan implementere elementer fra denne tankegang. Læs mere