+45 91 91 51 91

Handelsbetingelser for Somera – Gældende fra 01.05.2019

 

 

Tilbud

Alle tilbud fremsendt af Somera ApS er gældende 14 dage frem, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Ordre

Bestilling af tekster eller andre serviceydelser er forpligtende, så snart at opgaven er godkendt og bekræftet.

Priser

Alle priser er eksl. moms. Timeprisen er 850 kr., medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Forsinkelse

Skulle det ske, at en aftalt deadline overskrides eller ikke afleveres til tiden, kan Køber skriftligt kræve en endelig og rimelig frist for senest levering. Ønskes dette ikke, er Køber berettiget til at annullere aftalen fuldstændig. Såfremt aftalen annulleres, tilhører alt arbejde udført for Køber derefter Somera ApS.

 

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver som sidste betalingsdag. Dette er som udgangspunkt 8 dage netto efter fremsendt faktura. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt 5% af hovedstolen for hver påbegyndt måned.

Ved ordrer på mere end 5.000 kroner eksl. moms faktureres 50%, før at arbejdet påbegyndes.

Rettigheder til arbejdet

Alle rettigheder til det udførte arbejde tilfalder Kunden, når fakturaen er betalt. Benytter kunden det udførte stykke arbejde, inden at fakturaen er betalt, anses dette som et brud på Somera ApS’ ophavsret, og kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.

Tavshedspligt og referencer

Somera ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til en tredjepart vedrørende konkrete opgaver og samarbejdet generelt.

Somera ApS har ret til at opgive kunden og projektet som reference i forbindelse med markedsføring.

Force majure 

Somera ApS kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, der måtte skyldes force majeure. Skulle en leveringsfrist ikke kunne overholdes grundet forhold, som Somera ApS ikke kunne have forudset, da tilbud blev fremsendt, aftales en rimelig leveringsdato ved nærmeste mulighed.

Betingelser og gyldighed

Somera ApS kan til enhver tid ændre og rette i de aktuelle handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de gældende handelsbetingelser, da aftalen blev indgået.

Tvister

Enhver tvist vedrørende disse handelsbetingelser skal afgøres endeligt ved Retten i Aalborg.

Google anmeldelser
5.0
Facebook Bedømmelse
5.0