Moms på tekstforfatning*

Som indehaver af tekstbureauet Somera er tekstforfatning noget, jeg beskæftiger mig med mange timer dagligt. Efter fire år i branchen lærer jeg fortsat noget nyt hver dag. Forleden lærte jeg noget, der skulle vise sig at være meget vigtigt for os som forretning, men specielt også for dig som kunde!

Emnet er noget så kedeligt som moms på tekstforfatning.

Vores revisor gjorde os opmærksom på, at vi ikke kan pålægge “normal tekstforfatning” moms, eftersom der findes et begreb inden for området, der defineres som kunstnerisk frihed. Grundet min skepsis over for denne påstand, da jeg ikke havde hørt om lignende før, valgte vi at sende sagen videre til en momsekspert, der kunne give et uddybende svar vedrørende, hvad der må og ikke må pålægges moms.

Konklusion

Vi sendte en detaljeret beskrivelse afsted, hvori vi forklarede vores typiske opgaver, samt hvilke krav vores kunder stiller – alt sammen for at finde ud af, hvor stor en grad af det, som vi arbejder med, kan betegnes som kunstnerisk frihed. Du kan se en opsummering nedenfor.

Opsummering fra min revisor

”Som det fremgår af nedenstående detaljerede svar på de stillede spørgsmål fra os, er der god overensstemmelse mellem det i vores mail af 15/1 2016 beskrevne angående momsproblematik for de forskellige typer af opgaver, som dit firma udfører for dets kunder.
Hovedkonklusionen er således, at (citat)
 ”momsfritagelsen er betinget af, at der er en redaktionel frihed, og at leverandøren skal præstere en individuel, skabende indsats, der har en vis originalitet”.

Deciderede oversættelses- og transskriberingsopgaver vil således typisk være momspligtige, mens de øvrige opgavetyper typisk vil være fri for momspligt.

Du kan nedenfor læse momskonsulentens detaljerede beskrivelser og svar på de stillede spørgsmål relateret til de forskellige opgavetyper.
Endvidere er der i svaret henvist til de under pkt. 2. og 3 nævnte dokumenter, som jeg ligeledes har vedhæftet denne mail.
Jeg har vedhæftet et skema, som du kan bruge til at tjekke, hvornår der skal og ikke skal være moms på tekstforfatning. Dette finder du her.
Ligeledes kan du her læse momsekspertens fulde svar (*Er fjernet på ønske fra revisor)

Det betyder det for dig

Hvis du køber tekster, betyder det, at du skal være ekstra opmærksom, når du modtager en faktura fra din tekstforfatter eller tekstbureau. Hvis SKAT kigger dit regnskab igennem og ser, at der er fratrukket moms for tekstforfatning med kunstnerisk frihed, kan de gå ind og afgøre, at dette er forkert og ikke kan trækkes fra. Derved er dine tekster lige pludselig 25% dyrere!*

*Får du en korrekt faktura fra din tekstleverandør, kan du dog være helt rolig. Så koster dine tekster ikke mere, end de gjorde før.

Hvis du sælger tekster, betyder det, at du ligeledes skal være ekstra opmærksom, når du fakturerer. Transskription og oversættelser skal fortsat pålægges moms, men den typiske tekstforfatning såsom pressemeddelelser, artikler, produktbeskrivelser mv. skal ikke pålægges moms. Endnu mere bøvlet bliver det, når det kommer til indkøb af udstyr til virksomheden mv., hvor der er moms på.

Indkøb af udstyr til virksomheden
Vi vil, når der laves årsregnskab, se på, hvor stor en del af vores aktiviteter, der er momspligtige, og hvor stor en del, der går under definitionen kunstnerisk frihed. Antager vi, at 30% af vores aktiviteter er momspligtige, vil vi kunne trække 30% af momsen på vores vareindkøb.

Min revisor har fortalt mig, at vi skal gøre følgende:

“Da de fleste af dine kunder er momsregistrerede og dermed har kunnet afløfte moms på de fakturaer, som dit selskab har udstedt til dem over udført arbejde/ydelser, synes det ikke at tjene det store formål at skulle foretage korrektioner heraf over for kunderne og de skete momsindberetninger med tilbagevirkende kraft. Dette vil medføre en masse administrativt besvær – og uden at hverken dit firma eller dets kunder vil få nogen økonomisk gevinst ud af det.

Det er vores opfattelse, at det er mere fornuftigt at få den rigtige momshåndtering implementeret fremadrettet, herunder at få det korrekt på plads i salgsfakturerings-delen og bogføringen.”

Jeg håber, at dette kan hjælpe virksomheder og tekstforfattere godt videre. Dette blogindlæg er skrevet for egen regning, og alt mht. regnskab anbefaler jeg, at du forhører din egen revisor om. 

 

*Efter videre snak med flere andre revisorer er vurderingen, at det nemmeste vil klart være at fakturere med moms på samtlige ordrer.

0 kommentarer

Skriv en kommentar


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *